Sök


Denna sida är under utveckling.

Vi kommer framöver att ta hem produkter (från utlandet och ev. även Sverige) som är 
odlade enligt biocykliska veganska principer. Det innebär att de är odlade enligt en 
IFOAM-godkänd standard som är striktare än basnivån inom ekologisk odling
samt att odlingen skett genom helt veganska metoder. Ingen animalisk gödsel eller
liknande används! IFOAM är en internationell paraplyorganisation för ekologiska
odlingsstandarder. Det finns många olika standarder runt om jorden, och IFOAM är
alltså ett enande organ mellan dem.

--------------

Odlingen av dessa varor sker framför allt i Grekland och Tyskland, men även andra
länder förekommer. Det rör sig bland annat om oliver, olivolja, russin, torkade bönor
av flera sorter. Orsaken till att just Grekland och Tyskland just nu är de centralaste 
länderna inom biocyklisk veganodling är att grundarna av standarden (olika intressenter)
är baserade i de två länderna. Denna odlingsstandard är relativt ung, den har bara funnits
i några år, men den växer och är alltså godkänd av IFOAM. 

Biocyklisk veganodling betyder jordbruk som är helt växtbaserat - bokstavligt talat!
Denna form av jordbruk/odling utesluter alla former av kommersiell boskapsuppfödning,
slakt av boskap/djur och användning av animaliska insatsmedel/restprodukter i form av
gödningsmedel - något som är oerhört vanligt, för att inte säga absolut standard, i vanligt
"konventionell" jordbruk och även ekologiskt jordbruk.

Särskilt fokus läggs på biodiversitet, ett finare ord för biologisk mångfald. Hälsosam levande
jord/mylla, slutna biologiska kretslopp och systematiskt arbete för att bygga upp humus-halten
i jordarna. Humus är "det som är levande" så att säga i det vi kallar jord eller mull, det övriga är
inorganiskt material såsom sand och sten. Med andra ord så sätter man ner mera livgivande
material i jorden än vad man tar ur den vid skörd. Detta självklara koncept har tyvärr helt 
gått förlorat i det totalt dominerande moderna (och ohållbara) jordbruket, som borde kallas
jordmissbruk i många fall. 

Om ett jordbruk är beroende av animaliska insatsmedel (t.ex. gödningsmedel) så kan dess
slutprodukter inte helt sanningsenligt kallas "veganska" eller "växtbaserade" eftersom
de är odlade med animalier som "hjälpmedel". Dock har det på senare år blivit mycket vanligt
att producenter "gröntvättar" sina produkter genom att kalla dem veganska, i betydelsen att
de inte innehåller några animalier eller att animalier har använts i själva produktionen, t.ex.
det välkända exemplet med gelatin som används vid klarning av alkoholprodukter såsom öl
och vin. Men ingen frågar sig hur odlingen av själva råvaran har gått till! Det har också blivit vanligt
att producenter (främst i utlandet) "veganmärker" produkter som självklart är veganska, såsom
morötter och andra grönsaker eller brödprodukter. Detta är ett billigt (gratis) sätt att försöka
locka till sig kunder som vill undvika animalier. Men det är föga annat än bondfångeri alltså. 

Biocyklisk veganodling kringgår helt detta och baseras helt och hållet på djurfria metoder!

Vi på Seitanfoods är positiva till ekologisk odling och vill uppmuntra den. Dock ska ju all
produktion vara rimlig och det är inte alltid säkert att ekologisk odling verkligen är bättre
ur alla aspekter än konventionell. Dock säger det sig självt att en odling utan kemiska insats-
medel i regel är bättre för insekts- och djurliv, vilket är basen för hela planeten jordens
biologiska system - biosfären! 

-Mer info följer.


Läs mer här: www.biocyclic-vegan.org

och här:

www.biocyclic-vegan.org/wp-content/uploads/2019/01/BIOCYCLIC-VEGAN-STANDARDS-2017.pdf